2KPS-08 Komorna peskara

2KPS-08 Komorna peskara2KPS-08 Komorna peskara

Namena

2KPS-08 peskara namenjena je za skidanje korozije i stare farbe kao i matiranje predmeta kao što su: metalne stolice, metalne klupe i stolovi, blokovi motora, glave motora, felne, kućišta veš mašina i hladnjaka, bojlera, radijatora, staklenih predmeta radi zatamnjenja i dekoracije i ostalo.

Sastavni delovi

  • Komora sa dva radna mesta
  • Pištolji za peskarenje (2 komada)
  • Turbine za otprašivanje (2 komada)
  • Rezervoari za pesak (2 komada)
  • Okretne platforme (2 komada)
  • Filterska jedinica sa filter vrećama
  • Elektro i pneumatska instalacija
  • Osvetljenje (2 komada)

 

Opis rada

U rezervoare za pesak naliti kvarcni pesak ( 2 x ~100 kg), Al-oksid ili staklenu sačmu. Preko prekidača uključiti osvetljenje i startovati turbine za otprašivanje. Nezavisnim slavinama dovesti vazduh pod pritiskom na pištolje za peskiranje. Prihvatiti pištolje, startovati polugu pištolja i peskarenje može da počne. Pesak po obavljenom peskiranju se sliva u rezervoare i tako se obezbeđuje zatvoren ciklus.Prašina, korozija ili farba sa peskarenih predmeta turbinama se odvodi u bunker filtera koji treba povremeno čistiti kao što je povremeno potrebno i otresati filter vreće. Operateri mogu koristiti i bočne strane koje kao i prednja strana poseduje otvor za ruke i vizire za gledanje.Viziri su zaštićeni žičanom mrežom.Pištolji poseduju keramičke dizne otporne na abraziju.

 

Tehničke karakteristike

2KPS-08

Kapaciter rezervoara za pesak 2 x 100 kg
Radni pritisak 6-8 bara
Potrosnja vazduha 500-1000 l/min
Snaga motora turbine 2 x 0,75 KW
Prikljucak na elektricnu mrezu 380 V, 50 Hz
Sredstvo za peskarenje kvarcni pesak, Al-oksid (korund), staklene kuglice
Masa bez peska ~500 kg
Dimenzije (mm) 1800 x 1800 x 2200

Napomena: Kompresor treba da poseduje odvajač vlage, a pesak mora da bude prosejan i suv.