KPN-75F Komorna peskara

KPN-75F Komorno-nadpritisna peskaraKPN-75F Komorno-nadpritisna peskara

Namena

Komorna peskara-nadpritisna KPN-75F namenjena je za skidanje korozije,stare farbe,cundera sa odlivaka i otkovaka,remont pumpi, razvodnika i ostalog.

KPN-75F ima tri do četiri puta veći učinak od injektorskih komornih peskara,osim toga kao sredstvo za peskarenje pored peska može koristitii čeličnu sačmu(kugličnu ili lomljenu).

Sastavni delovi

  • Komora sa dimenzijama 750 x 750 x 650
  • Pištolj za peskarenje
  • Turbina za otprašivanje
  • Rezervoar za pesak ili čeličnu sačmu
  • Nožni starter
  • Filterska jedinica sa filter vrećama
  • Osvetljenje
  • Platforma
  • Elektro i pneumatska instalacija
  • Nadpritisna posuda

 

Opis rada

U rezervoar za pesak(nadpritisna posuda) preko koša naliti oko 30kg peska ili oko 50kg čelične sačme. Uključiti osvetljenje I turbinu za otorašivanje. Nožnim starterom dovesti vazduh pod pritiskom,pištolj prihvatiti rukom(rukavice obavezno) ili ga pričvrstiti na nosač zavisno od veličine predmeta koji se peskari. Pesak ili čelična sačma po obavljenom procesu peskarenja sliva se u rezervoar i tako obezbeđuje zatvoreni ciklus. Prašina, korozija ili farba sa peskarenih predmeta,turbinom se odvodi u bunker filtera i automatski istače u koficu za prašinu. Filter je potrebno povremeno skidati I izduvavati sa unutrašnje strane. Vizir je zaštičen plastičnom mrežom. Pištolj poseduje bor-carbid diznu otpornu na abraziju.

 

Tehničke karakteristike

KPN-75F

Kapacitet rezervoara za sacmu 100 kg
Radni pritisak 4-6 bara
Potrosnja vazduha 1000-2000 l/min
Snaga motora turbine 0,75 KW
Prikljucak na elektricnu mrezu 380 V, 50 Hz
Sredstvo za peskarenje Celicna sacma, Al-oksid
Masa bez peska 150 kg
Dimenzije (mm) 1800 x 1000 x 750

Napomena: Kompresor treba da poseduje odvajač vlage, a pesak mora da bude prosejan i suv.

Video demonstracija