KPS-100FL Komorna peskara

KPS-100FL Komorna peskaraKPS-100FL Komorna peskara

Namena

KPS-100FL namenjena je za skidanje korozije i stare farbe sa predmeta dimenzija kao što su: blokovi motora, glave motora, felne, lamele, kočioni doboši i diskovi, alnaseri, alternatori, kućišta pumpi i motora, odlivci i otkrivci kao i za dekorativno matiranje caša, flaša, lustera, delova od keramike i mermera. KPS-100FL ima i mogućnost protočnog peskarenja cevi i šipki prečnika do 80 mm.

Sastavni delovi

  • Komora sa dimenzijama 1000 x 700 x 700 mm
  • Pištolj za peskarenje
  • Turbina za otprasivanje
  • Rezervoar za pesak
  • Filterska jedinica sa filter vrećama ili patronskim ulošcima
  • Nožni starter
  • Osvetljenje
  • Platforma
  • Elektro i pneumatska instalacija

 

Opis rada

U rezervoar za pesak naliti kvarcni pesak (oko 100 kg), Al-oksid ili staklenu sačmu.Ubaciti predmet za peskarenje na platformu.Preko prekidača uključiti osvetljenje i startovati turbinu za otprašivanje.Startovati nožni starter, prihvatiti predmet rukama (rukavice obavezno) i prineti ga ispod pištolja za peskarenje, okretanjem predmeta vršiti operaciju peskarenja.Ukoliko je predmet većih dimenzija, skinuti pištolj, nožni starter blokirati, a startovanje vrsiti polugom pištolja.Pesak po obavljenom peskarenju sliva se u rezervoar i tako se obezbeđuje zatvoren ciklus.Prašina, korozija ili farba sa peskarenih predmeta turbinom se odvodi u bunker filtera koji treba povremeno čistiti kao sto je povremeno potrebno i otresati filter vreće, čim se primeti da turbina slabije vuče.Vizir je zaštićen žičanom mrežom ili duplim staklom.Pištolj poseduje keramičku diznu otpornu na abraziju.

Napomena: Komorna peskara KPS-100 je istih karateristika s’ tim što ne poseduje filtersku jedinicu.

 

Tehničke karakteristike

KPS-100FL

Kapacitet rezervoara 100 kg
Radni pritisak 6 – 8 bara
Potrošnja vazduha 500 – 1000 l/min
Snaga motora turbine 1 KW
Priključak na električnu mrežu 380 V, 50 Hz
Sredstvo za peskarenje Kvarcni pesak, Al-oksid, Staklene kuglice
Masa bez peska 150 kg
Dimenzije (mm) 1700 x 1500 x 1000

Napomena: Kompresor treba da poseduje odvajač vlage, a pesak mora da bude prosejan i suv.