KPS-2000A Automatska

KPS-2000 Automatska peskaraKPS-2000 Automatska peskara

Namena

KPS-2000A je automatska komorna peskara namenjena za dekorativno matiranje stakla kako ravnog tako i predmeta kao što su : čaše, flaše, lusteri, piksle, keramika i ostalo.

Sastavni delovi

  • Komora sa dimenzijama 900 x 800 x 700
  • Pištolj za peskarenje
  • Turbina za otprašivanje
  • Rezervoar za pesak
  • Platforma sa mehanizmom za transport stakla
  • Filterska jedinica sa filter vrećama ili patronskim ulošcima
  • Osvetljenje
  • Nožni starter

 

Opis rada

U rezervoar za pesak naliti kvarcni pesak ili aluminijum oksid odgovarajuće granulacije zavisno od toga sta se želi dobiti na peskarenoj površini. Postaviti tablu stakla na platformu.Veličina table za ovaj tip peskare je 2000×1600 , a debljina od 2-10 mm s tim što se tabla može okrenuti jer je peskara otvorena gore. Upravljačkim mehanizmom uvesti deo table u komoru, prihvatiti pištolj, startovati vazduh turbinu i osvetljenje i pokretima pištolja vršiti peskarenje. Tablu je moguće mehanizmom pomerati levo-desno. Kod peskarenja predmeta nepravilnog geometrijskog oblika pištolj se postavlja na odgovarajući podesivi nosac, predmet se ubacuje kroz vrata i drži u rukama, a pištolj startuje nožnim pneumo-prekidačem. Pištolj poseduje diznu od TM (vidija) otpornom na abraziju. Peskara KPS-2000 ima u svom sastavu filtersku jedinicu tako da ne zagađuje zivotnu sredinu, a prašina se povremeno odstranjuje iz rezervoara za prašinu.

 

Tehničke karakteristike

KPS-2000A

Kapaciter rezervoara za pesak 100kg
Radni pritisak 6-8 bara
Potrosnja vazduha 500-1000 l/min
Snaga motora turbine 1 KW
Prikljucak na elektricnu mrezu 380 V, 50 Hz
Sredstvo za peskarenje kvarcni pesak, Al-oksid (korund)
Masa bez peska 450 kg
Dimenzije (mm) 2200 x 900 x 900
Dimenzije platforme 2 x 2000 x 1600

Napomena: Kompresor treba da poseduje odvajač vlage, a pesak mora da bude prosejan i suv.