NP-100pro Mobilna peskara

NP-100proNP-100pro

Namena

NP-100pro je uređaj za otvoreno peskarenje namenjen za srednji radni učinak pa se iz tog razloga koristi za peskarenje predmeta kao što su: autobusi, kamioni, prikolice, čamci, brodovi, silosi, rezervoari, metalne konstrukcije, kamene i druge fasade i sl.

 

Sastavni delovi

 • Rezervoar za pesak
 • Levak za ulivanje
 • Sito za prosejavanje
 • Mehanizam za zatvaranje
 • Crevo za vazduh
 • Crevo za pesak
 • Točkovi
 • Ručica za transport
 • Pneumatska instalacija
 • Odvajač vlage
 • Prečistač vazduha
 • Regulator pritiska
 • Ventil daljinske komande
 • Ventil sigurnosti
 • Manometar
 • Dizna (keramika, TM, borkarbid)

 

Opis rada

Pesak kvarcni ili rečni određene granulacije zavisno od: predmeta, materijala, zahteva peskarenja kao i stepena korozije, uliva se preko sita u levak uređaja. Dovođenjem vazduha pod pritiskom, rezervoar se automatski zatvara pomoću specijalnog mehanizma. Pošto se u rezervoaru stvori pritisak (5-8 bara) ručicom za daljinsku komandu koja se nalazi na crevu za pesak, uređaj se stavlja u funkciju i pesak iz rezervoara u mlazu protiče kroz diznu za peskarenje. Odgovarajućim ventilima može se podesiti optimalna smeša vazduha i peska.

 

Tehničke karakteristike

Automatic

Manual

Kapaciter rezervoara za pesak 100kg 100kg
Radni pritisak 5 – 8 bara 5 – 8 bara
Potrosnja vazduha 2 – 6 m3/min 2 – 6 m3/min
Crevo za vazduh 10 m 10 m
Crevo za pesak 15 m 15 m
Sredstvo za peskarenje kvarcni ili recni pesak, staklene i celicne kuglice kvarcni ili recni pesak, staklene i celicne kuglice
Masa bez peska 70 kg 70 kg
Dimenzije (mm) 600 x 1000 600 x 1000
Radni ucinak 10 m²/h 10 m²/h

Napomena: Radnik koji obavlja operaciju peskarenja izložen je prašini i odbijenim česticama peska pa iz tog razloga mora koristiti opremu kao što su : kaciga, odelo i rukavice.Kaciga se snabdeva prečišćenim vazduhom kroz filter sa aktivnim ugljem. NP-100pro izrađuje se i u varijanti bez daljinske komande.

Vazno: Rezervoar uređaja NP-100pro je atestiran i poseduje uverenje ovlašćene institucije za tu namenu.

Napomena: Pesak mora da bude suv i prosejan.