O Peskarenju

Šta je peskarenje?

Peskarenje je najbolji način za idealnu pripremu površina pre nanošenja zaštitnih materijala (temeljne boje), za odstranjivanje korozije, cišćenje i pripremu površina za termičku obradu delova , za postizanje različitih strukturnih i dekorativnih efekata.

Najčešće se primenjuje u preradi metala, u građevinskoj industriji, alatničarstvu, gumarstvu, nezaobilazno je pri održavanju raznih tehnoloških procesa u svim granama proizvodnje (prehrambrena,hemijska…).

Peskarenje je tehnološki postupak pri kojem, pomoću uređaja za peskarenje, sredstvo za peskarenje pod pritiskom vazduha dobija veliku kinetičku energiju (ubrzanje) i na taj način vrši željeni učinak na površini predmeta koji obrađujemo.

 

Načini peskarenja

INJEKTORSKO PESKARENJE

Pri injektorskom načinu peskarenja stvara se podpritisak u dizni za peskarenje koji vuče peskarno sredstvo iz spremnika u pištolj.Vazdušni pritisak u pištolju potisne pesak kroz diznu i daje mu kinetičku energiju.Najčešće se koriste lagana peskarna sredstva sa malom specifičnom težinom (organski pesak, elektrokorund, staklene perle, plastični granulat). Pravilnim izborom dizne, pritiska i peskarnog sredstva postižemo željeni intezitet kontinuiranog peskarenja bez zastoja.

NADPRITISNO PESKARENJE

Nadpritisno peskarenje je nekoliko puta efikasnije od injektorskog, a upotrebljava se pre svega za čišćenje masivnih predmeta kao sto su odlivci,odkivci,varovi,jako korodirane površine,profili i druge površine koje je potrebno pripremiti za antikorozivnu zaštitu.Osnovni princip nadpritisnog peskarenja je doziranje peskarnog sredstva, koje je u posudi pod pritiskom, u dinamični tok komprimovanog vazduha koji ubrizgava mešavinu vazduha i peska kroz diznu na predmet.

VLAŽNO PESKARENJE

Upotrebom sistema za vlažno peskarenje izbegavamo prašenje koje je pri peskarenju izvan komora za peskarenje radi ekološkog i estetskog razloga zabranjeno.Osnovni značaj vlažnog peskarenja je u tome da se abrazivno sredstvo na izlazu iz dizne navlaži.Vlaženjem abrazivnog sredstva izbegavamo prašenje, a učinak je smanjen neznatno.Voda se preko dozirne glave dovodi u abrazivni mlaz pod uglom i sa svih strana te peskarenje tako stvara injektorski princip doziranja.Količinu vode u abrazivnom mlazu regulišemo mikroreduciranim ventilom.

UNUTRAŠNJE PESKARENJE

U savremenom svetu se za transport raznih energenata kao sto plin, nafta i slično koriste cevovodi raznih dimenzija.Veličina cevovoda izložena je jakom korozijskom delovanju i zato je potrebno kvalitetno održavanje.

Propisana sredstva zaštite

Peskarenje može biti za neupućenog ili loše zaštićenog radnika opasno i štetno po zdravlje.Namena mašina za peskarenje je proizvesti snažan mlaz čestica koje pri čišćenju površine stvaraju oblake potencijalno otrovne prašine.Da bi se radnik za mašinom za peskiranje i sve osobe u radnom prostoru zaštitile od brojnih povreda i bolesti ključna su osobna zaštitna sredstva.U različitim državama lokalni zakoni određuju sigurnosne propise za abrazivno peskarenje, dok većina država koristi siguirnosne propise slične američkim standardima (OSHA).Uz to je potrebno poštovati i lokalne propise o zaštiti na radu.

Važno

Osigurajte mesto za peskarenje i okolinu, sprečite pristup nezaštićenim osobama.Osobe odgovorne za sigurnost dužne su meriti prašinu u atmosferi i prema tome odrediti područje zone za peskarenje.Veličinu zone za peskarenje određuju vremenske prilike, vlažnost vazduha, brzina i smer vetra, abrazine smese, vrsta materijala koji se odstranjuje i drugi faktori. Vazduh je potrebno redovno testirati i prilagođavati veličinu zone peskarenja.Zelimo li izbeći probleme preporučujemo peskarenje u zatvorenim automatizovanim komorama za peskarenje.U zatvorenim komorama za peskarenje radnici su dužni nositi zaštitnu opremu kao što su propisani respiratori sve vreme.Zatvoreni prostori moraju biti provetravani radi dovođenja svežeg vazduha i odvođenja prašine iz radnog prostora.Upotreba kvarcnog peska za abrazivno peskarenje u zatvorenim prostorijama nije dozvoljeno, jer je kvarcna prašine vrlo štetna za zdravlje i stvara silikozu na plućima koja se ne moze izlečiti.Prašina koja se stvara skidanjem raznih premaza moze sadržavati olovo i druge štetne materije koje mogu biti otrovne za operatora i ostale osobe u blizini, zato svi moraju koristiti zaštitnu opremu i odeću. Poslodavci su dužni obučiti radnike i upoznati ih sa novostima o zaštiti na radu.

Osnovna zaštitna oprema radnika sadrži:

    • Zaštitni klimatizovani skafander
    • Kožna radna odeća za peskarenje
    • Filter za dovođenje pročišćenog vazduha u skafander
    • Zaštitne rukavice
    • Čvršće povišene kožne cipele sa čeličnom kapicom