Proizvodi

Uređaji, zajedno sa opremom, su podeljeni u tri kategorije. Odaberite željenu kategoriju kako bi ste videli pripadajuće uređaje ili opremu.


Komorne peskare

U ovu kategoriju spadaju uređaji za potrebe zatvorenog tipa peskarenja kao što su manji metalni predmeti i predmeti od stakla, metalne cevi ili veće ravne staklene površine.

Pogledaj asortiman

Mobilne peskare

U ovu kategoriju spadaju mobilni uređaji i aparati za potrebe otvorenog tipa peskarenja kao sto su ravne metalne, staklene, plastične ili kamene površine.

Pogledaj asortiman

Oprema i zaštita

U ovu kategoriju spadaju sva standardna ili
dodatna oprema za uređaje za peskiranje,
kao što su: kacige, filteri, creva, odelo, rukavice,
dizne i ostalo.

Pogledaj asortiman


Pištolji za peskiranje

U ovu kategoriju spadaju pištolji za peskarenje za potrebe otvorenog tipa peskarenja kao sto su ravne metalne, staklene, plastične ili kamene površine.