Pistolji za peskarenje

TP-3V Pistolj za peskarenjeTP-3V Pistolj za peskarenje

TP-3V

TP-2V Pistolj za peskarenjeTP-2V Pistolj za peskarenje

TP-2V

GP-3V Pistolj za peskarenjeGP-3V Pistolj za peskarenje

GP-3V


TP-3VS Pistolj za peskarenjeTP-3VS Pistolj za peskarenje

TP-3VS

GP-3VS Pistolj za peskarenjeGP-3VS Pistolj za peskarenje

GP-3VS

TP-2VS Pistolj za peskarenjeTP-2VS Pistolj za peskarenje

TP-2VS


Namena

Pištolj za peskarenje se prvenstveno upotrebljava za čišćenje metalnih površina od korozije, za pripremu površina pre nanošenja antikorozivne zaštite kao i za odstranjivanje starih premaza. Za matiranje metalnih i drugih površina i za dekorativnu obradu metala, stakla, drveta i kamena.

 

Sastavni delovi

  • Crevo za vazduh
  • Zacepni vijak
  • Dizna
  • Matica
  • Keramička mlaznica
  • Crevo za pesak
  • Injektor
  • Ručica
 

Opis rada

Preko creva koje je vezano za kompresor dovesti vazduh određenog pritiska (5-8 bara).  Namontirati odgovarajuću diznu i mlaznicu zavisno od raspoloživog kapaciteta vazduha, korišćenog sredstva za peskarenje i predmeta namenjenog peskarenju. Injektor zaroniti u posudu sa peskom. Ručicom startovati pištolj i laganim pomeranjem vršiti peskarenje.

 

Tehničke karakteristike

TP-3V

TP-3VS/GP-3VS

GP-3V

TP-2VS

TP-2V

Radni pritisak 5 – 8 bara 5 – 8 bara 5 – 8 bara 5 – 8 bara 5 – 8 bara
Potrosnja vazduha 400 – 1000 l/min 400 – 1000 l/min 400 – 1000 l/min 400 – 1000 l/min 400 – 1000 l/min
Crevo za pesak 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m
Masa 700 gr 700 gr 700 gr 700 gr 700 gr
Sredstvo za peskarenje kvarcni ili recni pesak kvarcni ili recni pesak kvarcni ili recni pesak kvarcni ili recni pesak kvarcni ili recni pesak
Dimenzije (mm) 200 x 40 x 30 200 x 40 x 30 200 x 40 x 30 200 x 40 x 30 200 x 40 x 30

Napomena:  Za zaštitu lica i očiju preporučuje se zaštitna kaciga ZK-02.
Napomena:  Pesak mora da bude suv i prosejan.

Video demonstracija