Vesti i obaveštenja

VACUUPRESS RNP–400pro u compact-dynamic verziji

Posted by:

VACUUPRESS RNP–400pro  u compact-dynamic verziji

VACUUPRESS RNP–400pro  compact – dynamic je nov uredaj sa istim karateristikama kao VAKUPRESS RNP–400pro ali sa smanjenim dimenzijama i novim dizajnom.

Pogledajte proizvod

0